Su Yalıtımı Teknik Şartnamesi 2019

Su Yalıtımı Teknik Şartnamesi 2019

Su Yalıtımı Teknik Şartnamesi 2019

Su Yalıtım Teknik Şarnamesi 2019

Yapı İşleri Teknik Şartnamesinde Değişiklik Yapıldı

30 Mayıs 2018 Tarihli  ve 30436 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile genel teknik şartnameye “12. Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi” eklenmiştir.

Ayrıca tebliğde atıfta bulunulan standart ve mevzuatın tebliğin yayım tarihinden sonra güncellenmesi durumunda atıfların güncel mevzuata yapılmış sayılacağına dair düzenleme yapılmıştır.

Yapılan mevzuat değişiklikleri 01.1.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Su Yalıtımı Genel Teknik Şartnamesine buradan ulaşabilirsiniz.