Çatı Aktarımı ve Çatı Kaplama Nedir ?

Çatı Aktarımı ve Çatı Kaplama Nedir ?

Çatı Aktarımı ve Çatı Kaplama Nedir ?

Çatı Aktarma Ve Kaplama Nasıl Yapılır?

Çatı aktarma ve kaplama nasıl yapılır konusuna başlamadan önce tanımları tam bilmek ve işlemlerin ne olduklarını iyi anlamak oldukça önemlidir.

Çatı Aktarma Nedir?

Çatılardan beklenen temel işlevlerden biri yağan yağmur sularının yalıtımını ve aktarımını yapmasıdır.  Genellikle kiremitten örünmüş çatılar olumsuz hava şartlarından deforme olmaya başladığında bu temel işlevini yerine getiremez olur. Bu durum binanızın fiziki yapısına ve temel taşıyıcı unsurlarına ciddi zarar verebilir be beklenmedik hassas kazalara sebebiyet verebilir. Temel işlevlerini yerine getiremeyen bu kiremitlerin onarılması ve performanslarının artırılması için uygulanan işlemlere çatı aktarma işlemi denir.

Çatı Aktarmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

  • Çatı aktarmaları genellikle birbirini izleyen aşamalardan oluşur. Bu detayları öğrenmeye başlamadan önce bilinmesi gereken en temel şey çatı aktarma işleminin profesyoneller tarafından yapılması gerektiğidir.
  • Çatı aktarım işlerini yürüten profesyoneller öncelikle fizibilite amaçlı çatılardaki kiremitleri kontrol ederler. Bu kontrol sırasında kırık olan kiremitler tespit edilir. Tekrar kullanılabilecek durumda olan kiremitler belirlenir. Çatı aktar işleminin maliyeti düşünüldüğünde tekrar kullanılabilir kiremitlerin belirlenmesi ve ayrılması oldukça önemlidir.
  • Çatı aktarımı esnasında en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan biride su yalıtımının dikkatli yapılması ve işe yarar malzeme kullanımıdır. Eski su yalıtımı sistemi sökülerek yerine polyester keçeli örtü veya membran örtü uygulaması yapılmalıdır.
  • Çatıda yağmur olukları bulunuyorsa bunların sızıntıları kontrol edilmeli ve mümkün oldukça yenisi ile değiştirilmelidir.
  • Baca kenarları asansör kulesi boşlukları yağmur yağması durumlarında riskli bölgelerdir. Sıklıkla dikkat edilmeyen bu bölgeler sızıntıya sebep olurlar. Bu bölgelere membran uygulanarak sızıntılar önlenmelidir.
  • Son önemli aşama olarak kiremitlerin doğru olarak döşenebilmesi için kiremit altı tahtalarının iyi çakılması ve üzerlerine kaliteli bir membran örtü çekilmesi gerekmektedir. Onarılan kiremitler dikkatlice kontrol edilmeli ve ilk yağış veya olumsuz havada yapılan işlem test edilip raporlanmalıdır.

Tüm bu hususlara dikkat edilerek yapılan çatı aktarma işlemi uzun yıllar güvenle kullanılabilir özelliğe sahiptir.

Çatı Kaplama Nedir? Çatı Kaplama Nasıl Olmalıdır?

Güneş ışınlarına ve sert hava koşullarına maruz kalan ve bunlardan en çok etkilenen bölümler binaların çatılarıdır. Bina çatılarını iklim şartlarından ve sert hava koşullarından etkilenmeyecek vaziyete getirilmesi işlemine çatı kaplama denir. UV ışınlarına, yağışlı havalara ve sert iklim şartlarına maruz kalan çatı bölgesi profesyoneller tarafından ciddiyetle yapılmalıdır. Doğru düzgün olarak yapılmayan çatı kaplaması su sızıntılarına, neme, rutubete ve enerji kaybına sebebiyet verir. Ayrıca çatı taşıyıcılarında meydana gelen çürümeler binanızı geri dönülmez hasarlara sebep olabilir.