Perde izolasyon Nedir ? Perde İzolasyon Fiyatları

Perde izolasyon Nedir ? Perde İzolasyon Fiyatları

Perde izolasyon Nedir ? Perde İzolasyon Fiyatları

Perde İzolasyon

İnşaat sektörünün en hassas detaylarından birisini perde izolasyon konusudur. Perde izolasyon uygulaması, binaların yapımında zeminden gelen suların betonu ve beton içinde bulunan demirlerin dış etkenlerle ilişkisinin kesilmesi olayıdır. Betonarme duvarın zamanla aşınmasına ve çürümesine engellemek amacıyla yapılan perde izolasyonun bir kısmı toprak altında kalırken bir kısmı toprağın üzerinde kalmaktadır. Neredeyse zorunluluk haline gelen bu işlem, beton blokların zaman içerisinde yer altından gelen basınçlı suların etkisinde kalmasını azaltmaktadır.

Perde İzolasyonu Nasıl Yapılır?

Hafriyat aşamasında başlanması gereken temel perde izolasyonu, doğru şekilde yapıldığında %100’e varan çözümler sunmaktadır. Birçok alanda çok başarılı projelere imza atan firmamızın, uyguladığı perde İzolasyon detayları şu şekildedir;

XPS Isı Yalıtım Levha Ve HDPE Drenaj Levhası

Korumalı Perde İzolasyon

Uygulama malzemeleri: Korumalı perde izolasyonu hazırlık, uygulama ve koruma olarak 3 farklı grupta malzemelere ihtiyaç duymaktadır. Yüzey hazırlık malzemelerinde tamir harcı ve aderans astarı gereklidir. İzolasyon katmanı uygulama işleminde su yalıtım membranı, pah bandı ve C2TES2 norm ve TS EN 12004 standartlarına uygun Yapıştırma harcı kullanılmaktadır. İzolasyon katmanı koruma malzemeleri ise XPS ısı yalıtım levhası, yapıştırma harcı, tek yüzü yapışkanlı izolasyon çivisinden oluşur. Bunların yanı sıra HDPE drenaj levhası, baskı çıtası ve poliüretan su sızdırmaz mastik gerekli malzemeler arasında yer almaktadır.

Yüzey hazırlığı: Perde izolasyon işlemi ne başlamadan önce perde dış yüzünde bulunabilecek kir, toz ve hac malzemeleri gibi yabancı maddeler yüzeyden arındırılır. Ardından beton yüzeyler oluşan çatlaklar tamir harcı ile düzeltilir. Şayet yüzeyde soğuk ders birleşimleri bulunuyorsa dar düzeyi ve şeklinde açılarak içleri temizlenir ve tamir harcı ile doldurulur. Dilatasyon derzleri, boru çıkışı ve süzgeçleri su yalıtımları yapıldıktan sonra uygulama görecek yüzey astarlanır. Uygulama öncesinde tayrot (tie-rot) konik deliklerine su yalıtımlı dolgu yapılarak delik yüzeyi ıslatılır.

Uygulama: Perde üzerinde yüzey hazırlık işlemlerinin tamamlanması ile birlikte yatay düşey birleşim yerleri ile iç dış köşe derzlerinde üçgen oluşturulur. İzolasyon uygulamasına başlamadan önce aderans temini için fırça ya da püskürtme yöntemi ile sıvı astar uygulaması yapılır. Zemin betonu ile temelin birleştiği noktadan başlayan perde İzolasyon ampatman alnından devam eder. Su yalıtım membranıyla yapılan bu uygulama, ampatman üstünü ve içine alarak betonarme perde yüzeyinde subasman kotunun 20 cm üzerinde biter.

Temel ve perde izolasyon işlerinin tamamlanmasının ardından temel kontrolü dışında kalan 30 cm alandaki koruma betonu kırılır. Kırılan bu kısım perde izolasyonu ile ek yerleri 15 cm üst üste binecek şekilde membranlar birbirine kontak yapılarak iki İzolasyon kilitlenir. Parça yüzeyindeki yüzey hazırlık işleminin ardından çimento bazlı yapıştırıcı kullanılarak membranlar ek yerleri 10 cm üst üste binecek şekilde yüzeye yapıştırılır. Standartlara uygun şekilde temin edilen yapıştırıcı üçgen diş tarak mala yardımıyla yüzeye yayılır. Yapıştırıcı uygulanan yüzeye duvar kağıdı kaplar gibi membran uygulanır.  Üzerinde tirfil ya da merdane gezdirilerek hava çıkışı sallanır ve tam yapışması amaçlanır. Ayrıca membranların her iki yüzeyinin de lifli yapıda olması yapışma  oranının maksimum seviyeye yükselmesini sağlayacaktır.

Su yalıtım membran üzerine ısı yalıtım levha yapıştırma harcı kullanılarak kenetli XPS ısı yalıtım levhası kaplanır. Kaplanan levha işleminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yapıştırma harcı hazırlama kurallarına dikkat edilmesi gerektiğidir. Kabarcıklı drenaj levhalarıyla (HDPE) izolasyon katmanları tamamlanarak tek yüzü yapışkanlı çivilerle 1 metrede bir tespit edilir. HDPE levhayı sabitlemek için subasman seviyesinde baskı çıtası uygulanır. 40 cm aralıklarla hilti çivisi ile sabitlenir ve işlemin geri dolgudan önce yapılmış olması gerekir.

8,5’luk Tuğla Duvar Korumalı Yalıtım Yapılması

XPS Isı Yalıtım Levha ve HDPE Drenaj Levhası ile aynı malzemeleri sahip olmakla birlikte 8,5 örgü tuğlası gerekmektedir. Yüzey hazırlık işlemlerinin de aynı şekilde yapıldığı 8,5’luk tuğla duvar korumalı perde izolasyonda uygulama işlemi de aynı devam etmektedir.

Perde İzolasyonu

Perde İzolasyonu Suya karşı yalıtım yapılması, yapı içindekiler için konfor ve sağlık anlamını taşırken, yapının ömrü boyunca kullanıma açık olacak bölümlerinin sürekli kullanılabilir durumda olması açısından da önemlidir. Örneğin, iki kat bodrumu otopark olarak tasarlanmış bir yapının su yalıtımsızlıktan dolayı bodrumunun kullanılamaması gibi durumlarla karşılaşılmaktadır.

Perde izolasyon

Perde izolasyon yapılacak yüzey beton artıklarından arındırılır. perde içinde takviye demirleri (varsa) çıkartılır. bu delikler, kalıp izleri ve tabanla birleşim yeri (pahlı olarak) katkılı harçla doldurulur ve tesfiye edilir. hazırlanan yüzeye astar, soğuk asfalt (filinkot) sürülür. uygulanacak membran malzeme temel üstüne, detayına göre (yoksa en az 10cm.) bindirilerek en alt sıradan yatay olarak, şalomayla ısıtılarak yapıştırılır. bir sonraki sıra 5cm. bindirmeyle bu sıranın üstüne aynı şekilde uygulanır. taban bindirme ve bitim yerleri ısıtma esnasında çelik malayla bastırılarak yapışması sağlanır. bu işlem sırası aynı şekilde izolasyon bitim seviyesine kadar uygulanır. membran 2 kat olarak uygulanacaksa, ikinci kat birinci katı ortalayacak şekilde şaşırtarak yapıştırılır. (1. tabaka ek yeri 2. tabakanın ortasına gelir).